Rules

Tento fanlist zapsané fanoušky k ničemu nezavazuje, slouží pouze pro sepsání jejich seznamu. I přesto ale má nějaká pravidla, která se zapsáním do seznamu fanoušci zavazují dodržovat.

Pokud splňujete tato nenáročná pravidla, můžete se zapsat do fanlistu.